6946448678 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, Λάρισα flou_900@hotmail.com